Đăng ký email

Tư vấn miễn phí

Online 1
Online 2

Thống kê

quangvu.net Online: 4

quangvu.net Today: 64

quangvu.net Yesterday: 83

quangvu.net Total: 121,401

Quảng cáo

Luật sư tư vấn, luật sư tranh tụng, luật sư dân sự, luật sư hôn nhân gia đình

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Số lần xem: 816 Ngày đăng: 18/02/2019 15:11:46

Để tiến hành giải thể, doanh nghiệp cần phải tiến hành các bước sau:

BƯỚC 1: CÔNG BỐ THÔNG TIN GIẢI THỂ tại SỞ KHĐT

Thành phần hồ sơ:

 • (i) Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
 • (ii) Quyết định giải thể doanh nghiệp;
 • (iii) Biên bản họp của hội đồng thành viên về việc giải thể doanh nghiệp;​​

Cơ sở pháp lý: khoản 2 Điều 59 Nghị định 78/2015/NĐ-CP

BƯỚC 2: NỘP HỒ SƠ CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ tại CƠ QUAN QUẢN LÝ THUẾ

Thành phần hồ sơ:

 • (i) Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này;
 • (ii) Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế (bản gốc); hoặc công văn giải trình mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế;
 • (iii) Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định giải thể,

Cơ sở pháp lý: điểm đ khoản 2 Điều 16, điểm a khoản 1 Điều 17 Thông tư 96/2016/TT-BTC

BƯỚC 3: NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ GIẢI THỂ tại SỞ KHĐT

Thành phần hồ sơ

 • (i) Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
 • (ii) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;
 • (iii) Danh sách chủ nợ  và số nợ đã thanh toán;
 • (iv) Danh sách người lao động;
 • (v) Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
 • (vi) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • (vii) Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.​

Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp 2014

Lưu ý:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 95 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, trường hợp doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, khi tiến hành thủ tục giải thể phải trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an.

Thành phần hồ sơ phải nộp gồm:

 • (i) Công văn đề nghị trả con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.
 • (ii) Con dấu.
 • (iii) Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu (Bản chính).
 • (iv) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Bản sao).
 • (v) Giấy ủy quyền (trường hợp người nộp hồ sơ không phải là đại diện theo pháp luật)./.

Nguồn ảnh: Internet

Thủy Lê