Đăng ký email

Tư vấn miễn phí

Online 1
Online 2

Thống kê

quangvu.net Online: 527

quangvu.net Today: 69,786

quangvu.net Yesterday: 79,945

quangvu.net Total: 2,798,779

Quảng cáo

Luật sư tư vấn, luật sư tranh tụng, luật sư dân sự, luật sư hôn nhân gia đình

Trong lĩnh vực đầu tư

Quy định chung về chứng khoán
Quy định chung về chứng khoán
Đầu tư chứng khoán không còn là lĩnh vực mới mẻ tại Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ những quy định về chứng khoán. Trong phạm vi bài viết này, luật sư tranh tụng sẽ cung cấp cho Quý độc giả những thông tin cơ bản liên quan đến một số thuật ngữ trong lĩnh vực chứng khoán. -> Xem thêm bài viết xin CLICK tại đây
Ưu đãi đầu tư đối với ngành nghề xây dựng kết cấu hạ tầng KCN
Ưu đãi đầu tư đối với ngành nghề xây dựng kết cấu hạ tầng KCN
Theo Điều 47, Điều 48 Nghị định 118/2015/NĐ-CP, hoạt động đầu tư trong Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu kinh tế được phân thành 2 nhóm hoạt động chính gồm: -> Xem thêm bài viết xin CLICK tại đây
Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư cho nhà đầu tư trong nước & nhà đầu nước ngoài
Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư cho nhà đầu tư trong nước & nhà đầu nước ngoài
Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của Luật đầu tư 2005 và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến lĩnh vực đầu tư. -> Xem thêm bài viết xin CLICK tại đây