Đăng ký email

Tư vấn miễn phí

Online 1
Online 2

Thống kê

quangvu.net Online: 624

quangvu.net Today: 67,853

quangvu.net Yesterday: 52,830

quangvu.net Total: 984,157

Quảng cáo

Luật sư tư vấn, luật sư tranh tụng, luật sư dân sự, luật sư hôn nhân gia đình

Các vấn đề về thương mại

Các chế tài thương mại (Phần 2)
Các chế tài thương mại (Phần 2)
Ngoài chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng, phạt vi phạm, buộc bồi thường thiệt hại đã được phân tích trong bài viết lần trước về chủ để các chế tài thương mại. -> Xem thêm bài viết xin CLICK tại đây
Các chế tài thương mại (Phần 1)
Các chế tài thương mại (Phần 1)
Hiện nay, hoạt động thương mại đang diễn ra phổ biến khắp nơi trên thế giới, và tại Việt Nam cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, vì rất nhiều nguyên nhân khác nhau, một hoặc các bên tham gia trong hợp đồng thương mại đã vi phạm thỏa thuận chung giữa các bên. -> Xem thêm bài viết xin CLICK tại đây
Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hoạt động kinh doanh thương mại
Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hoạt động kinh doanh thương mại
Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại là những chế tài trong hoạt động kinh doanh thương mại, mặc dù chúng cùng là chế tài thương mại, nhưng phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại về cơ bản chúng có sự khác nhau rõ rệt, nên các doanh nghiệp khi ký kết hợp đồng cần lưu ý đến sự khác nhau của nó. -> Xem thêm bài viết xin CLICK tại đây