Đăng ký email

Tư vấn miễn phí

Online 1
Online 2

Thống kê

quangvu.net Online: 600

quangvu.net Today: 67,295

quangvu.net Yesterday: 52,830

quangvu.net Total: 983,599

Quảng cáo

Luật sư tư vấn, luật sư tranh tụng, luật sư dân sự, luật sư hôn nhân gia đình

Tham gia giải quyết tranh chấp

Tranh chấp liên quan đến nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng
Tranh chấp liên quan đến nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng
Nền kinh tế nước ta ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng được nâng cao dẫn đến việc giao thương mua bán hàng hóa với nhau ngày càng nhiều, việc mua bán này được thông qua hợp đồng thể hiện bằng lời nói hoặc bằng văn bản. Khi một bên vi phạm nghĩa vụ của hợp đồng và bên kia quyền lợi bị xâm phạm thì xảy ra tranh chấp hợp đồng. -> Xem thêm bài viết xin CLICK tại đây