Đăng ký email

Tư vấn miễn phí

Online 1
Online 2

Thống kê

quangvu.net Online: 567

quangvu.net Today: 62,570

quangvu.net Yesterday: 79,945

quangvu.net Total: 2,791,563

Quảng cáo

Luật sư tư vấn, luật sư tranh tụng, luật sư dân sự, luật sư hôn nhân gia đình

Có được chuyển nhượng quyền sử dụng đất tái định cư khi chưa được cấp GCN không

Số lần xem: 5,730 Ngày đăng: 09/04/2019 17:47:01

Tái định cư là chính sách của Nhà nước để hỗ trợ những người bị thu hồi đất có điều kiện duy trì và ổn đình đời sống.

Tuy nhiên, trên thực tế, vì nhiều lý do khác nhau, người được nhận suất tái định cư bằng đất ở đã chuyển nhượng lại cho người khác khi chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Như vậy, hành vi này có phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành không?

Khoản 1 Điều 502 BLDS năm 2015 quy định: “Hợp đồng về quyền sử dụng đất (QSDĐ) phải được lập thành văn bản theo hình thức phù hợp với quy định của Bộ luật này, pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Điểm a khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp QSDĐ; góp vốn bằng QSDĐ khi có các điều kiện sau đây:

(i) Có Giấy chứng nhận;

(ii) Đất không có tranh chấp;

(iii) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

(iv) Trong thời hạn sử dụng đất.

Như vậy, khi thực hiện việc chuyển nhượng QSDĐ thì điều kiện tiên quyết là người chuyển nhượng QSDĐ phải có giấy chứng nhận và các bên phải thực hiện thông qua hợp đồng. Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ đất phải lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

Trên đây là một số quy định cơ bản của việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất là đất tái định cư mà Luật sư Tranh tụng cho rằng những thông tin này sẽ hữu ích đối với Quý độc giả.

Nguồn ảnh: Pixabay.com

Thủy Lê